สนามบินนานาชาติที่ทันสมัยที่สุดของอินเดีย

สนามบินนานาชาติเนตาจิ สุภาส จันทรา โบส ตั้งอยู่ในกัลกัตตา ซึ่งเดิมเรียกว่ากัลกัตตา เป็นหนึ่งในเกตเวย์การบินที่ทันสมัยที่สุดของอินเดียอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศรูปตัวแอลของสนามบินเปิดมีการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชดเชยความต้องการด้านพลังงาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย รวมถึงบริการต่างๆ

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสนามบินที่เติบโตเร็วที่สุดในอินเดีย อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อรองรับความจุผู้โดยสารด้วยอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ สนามบินแห่งนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 40 ล้านคนต่อปีภายในปี 2564 มีนักเดินทางภายในประเทศที่น่าประทับใจ 1.6 พันล้านคน ในปีเดียวกันนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งสูงถึง 10.04 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 2559 ตามรายงานการท่องเที่ยว ล่าสุดของรัฐบาล ซึ่งยังไม่มีข้อมูลในปี 2561